top of page
Zoeken
  • koen772

CORONAVACCINATIE: FAQ'S


WAAROM IS DE VACCINATIE TEGEN HET CORONAVIRUS BELANGRIJK?

Het coronavaccin laat ons stilaan terug dromen van het leven voor corona. Terug kunnen afspreken met vrienden en familie, op restaurant gaan, naar concerten of wedstrijden gaan … Dingen die het coronavaccin stilaan terug mogelijk kan maken.

De vaccinatie biedt alleen maar voordelen, zowel voor uzelf als voor uw omgeving.

Na de coronavaccinatie is het risico om het coronavirus op te lopen erg klein. Hierdoor wordt de druk op onze zorgverleners verlaagd. Bovendien helpt u mee de groepsimmuniteit op te bouwen zodat we de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen stoppen en ook de personen die niet gevaccineerd mogen worden beschermen.


WIE KRIJGT ALS EERSTE HET CORONAVACCIN?

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft bepaald dat de vaccins in drie fases verdeeld worden.

In de eerste fase krijgen de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra het coronavaccin. Ook derden zoals stagiairs, studenten en vrijwilligers in de woonzorgcentra worden dan gevaccineerd. Deze vaccinatiecampagne zal in januari 2021 starten. Als externe dienst staan we klaar om de werknemers en derden te vaccineren.

Na de woonzorgcentra komen de personen in de collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan de beurt. Vervolgens zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen en uit de eerstelijnsgezondheidszorg en tot slot het niet-medisch personeel uit de ziekenhuizen en de zorginstellingen.

In de tweede fase krijgen de 65-plussers, de 45-65-jarigen met een onderliggend gezondheidsprobleem en personen met essentiële beroepen (bijvoorbeeld: brandweer en politie) een vaccin tegen het coronavirus.

In de laatste fase worden andere risicopatiënten en de rest van de bevolking gevaccineerd.


WAT ZIJN DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCIN?

Zoals bij elk vaccin zijn de meest voorkomende klachten na vaccinatie pijn, roodheid of spierstijfheid op de plaats van de injectie. Sommige mensen krijgen wat koorts, spierpijnen, zijn vermoeid of misselijk. Dit zijn milde klachten, die er op wijzen dat ons immuunsysteem aangewakkerd wordt door de vaccinatie. Ze gaan na 24 tot 48 uur vanzelf over. Koorts komt frequenter voor na de tweede dosis van het vaccin.

In zeldzame gevallen is er een ernstige of langdurige bijwerking. De kans hierop is wel heel klein. Het vaccin van Phizer/BionTech is een heel zuiver vaccin en bevat bijvoorbeeld geen bewaarmiddelen, kwik of adjuvantia, waardoor de kans op ernstige nevenwerkingen uitermate klein is. Adjunvantia zijn stoffen die aan vaccins toegevoegd worden om een snellere en hevigere immuunrespons te bekomen.


WIE KRIJGT (NOG) GEEN VACCIN?

  • Zwangeren. Vrouwen die zwanger willen worden, wachten het best 2 maanden na vaccinatie vooraleer zwanger te worden.

  • vrouwen die borstvoeding geven;

  • mensen met een voorgeschiedenis van ernstige veralgemeende allergische reacties op vaccins;

  • mensen met acute infecties en koorts;

  • mensen die recent COVID-19 doormaakten wachten het best met de vaccinatie tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen;

  • kinderen en jongeren onder de 16 jaar.

Wie vandaag niet in aanmerking komt voor vaccinatie door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap .... zal zich in een latere fase kunnen laten vaccineren, via de vaccinatiecentra.


IS HET CORONAVACCIN VERPLICHT?

Nee, in België is het coronavaccin niet verplicht. Het is wel sterk aangeraden zodat de groepsimmuniteit opgebouwd kan worden.


IK HEB HET CORONAVIRUS GEHAD. MOET IK MIJ DAN NOG LATEN VACCINEREN?

Ja. Als u het coronavirus had, heeft u voor een bepaalde periode antilichamen waardoor u tijdelijk immuun bent voor het coronavirus. Hoelang deze immuniteit duurt na het doormaken van de infectie en hoe effectief die is, is nog niet duidelijk. We zien al herinfecties opduiken vanaf 8 weken na de eerste infectie. Men verwacht dat de bescherming na vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte.

Hebt u COVID-19? Dan wacht u het best tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen voor u het coronavaccin laat plaatsen. Zo kan er een verschil gemaakt worden tussen bijwerkingen van het virus en bijwerkingen van het vaccin. Men verwacht dat de bescherming na vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte.


WANNEER BEREIKEN WE GROEPSIMMUNITEIT?

Bij een vaccin-doeltreffendheid van 90% moet minstens 70% van de bevolking zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken. ‘Groepsimmuniteit’ betekent dat een voldoende grote groep mensen weerstand opbouwen tegen een virus. Zo krijgt het virus het lastig om zich verder en snel te verspreiden onder de bevolking. Elke persoon met immuniteit werpt als het ware een dam op tegen het virus. 70% vaccinatiegraad is hiervoor minimaal nodig, maar hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe beter we kwetsbare personen kunnen beschermen.

Dit is belangrijk om zo ook mensen te beschermen die zich niet mogen laten vaccineren.

Wetenschappers zullen opvolgen of het coronavirus in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.


54 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page