Od poniedziałku 19 października jeszcze bardziej rygorystyczne środki ostrożności z obawy przed koronawirusem

 

W kolejnych dniach liczba zakażeń koronawirusem będzie rosnąć. Dlatego też rząd belgijski podjął decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń, chcąc w ten sposób zapobiec pogłębieniu się kryzysu.

 

Wykaz aktualnych obostrzeń:

 • bliskie kontakty zostają ograniczone do maksymalnie jednego. Bliskie kontakty to kontakty z osobami (nie wliczając osób z którymi mieszkasz) w odległości mniejszej niż 1,5 metra, z którymi możesz sie przytulić, uściskać, całować, ...

 • w domu mogą cię odwiedzać maksymalnie 4 osoby, pod warunkiem zachowania odległości 1,5 metra (w ciągu 2 tygodni muszą to być te same 4 osoby),

 • praca zdalna staje się regułą tam, gdzie jest to możliwe (jeśli nie jest to możliwe, należy zagwarantować wykonywanie pracy w bezpiecznych warunkach),

 • kawiarnie i restauracje zostają zamknięte od poniedziałku na miesiąc (po 2 tygodniach zostanie przeprowadzona ewaluacja)

 • posiłki na wynos mogą być wydawane do godziny 22.00,

 • sprzedaż alkoholu po godzinie 20.00 jest zabroniona,

 • zostaje wprowadzona godzina policyjna. Nie można opuszczać domu bez ważnego powodu (praca lub problem zdrowotny) między północą a godziną 5.00 rano,

 • targowiska i bazary, na których sprzedawana jest żywność, pozostają otwarte, ale postępuj zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym miejscu,

 • jarmarki bożonarodzeniowe, tzw. zimowe wioski i pchle targi są ponownie zabronione,

 • w spotkaniu popogrzebowym czyli tzw. stypie może uczestniczyć maksymalnie 40 osób. Inne uroczystości religijne lub śluby są zabronione,

 • spotkania i imprezy nie wymagające dodatkowych procedur mogą być organizowane z udziałem maksymalnie 40 osób,

 

Dodatkowe procedury dotyczące organizacji dużych i małych imprez lub wydarzeń kulturalnych i sportowych zostaną ponownie przeanalizowane w przyszłym tygodniu. O dalszych ustaleniach i decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Środki bezpieczeństwa dotyczące organizacji imprez społeczno – kulturalnych:

 

Ogólne środki ostrożności

 

 • Rejestracja uczestników jest obowiązkowa: zastosuj system zapisów
  i zgłoszeń lub zaproszeń z potwierdzeniem przybycia.

 • Listę obecności należy przechowywać w celu ewentualnego śledzenia kontaktów.

 • Jasne i zrozumiałe środki ostrożności dla uczestników: należy poinformować o nich z wyprzedzeniem i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 • Obowiązujące środki ostrożności powinny być uwidocznione w danym pomieszczeniu. Należy je również wyszczególnić na wstępie.

 • Skróć czas przebiegu imprezy do minimum.

 • Obecność osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkowa: załóż maskę ochronną i rękawiczki jednorazowe.

 

Uczestnicy

 

 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych uczestników spotkania.

 • Należy grupować uczestników według wieku, koneksji rodzinnych,..

 • Uczestnicy powinni mieć przy sobie maskę ochronną i żel do dezynfekcji rąk. Zapewnij dodatkowe środki dezynfekujące.

 • Grupy ryzyka (osoby powyżej 65 roku życia, osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia: organizacja i uczestnik są współodpowiedzialni. Przeanalizuj to dokładnie przy ocenie ryzyka!

 

Lokalizacja

 

 • Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia! Jeśli to możliwe otwórz okna i drzwi.

 • Zwracaj uwagę na higienę urządzeń sanitarnych.

 • Zdezynfekuj lokal przed i po imprezie lub uzgodnij to z wynajmującym lokal.

COVID 19 - Region Stołeczny Brukseli - 8 października 2020

 

Jeden na siedem testów przeprowadzonych dzisiaj w regionie stołecznym Brukseli daje wynik pozytywny.

Niezbędne jest, aby każdy z nas ściśle przestrzegał podstawowych zasad, tj. przestrzegał środków higieny, zachowywał odległość półtora metra i nosił maskę zakrywającą nos i usta, gdy zachowanie odpowiedniej odległości nie jest możliwe.

 

8 października wchodzą w życie następujące dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • Bary i puby, a także herbaciarnie i kawiarnie zostają zamknięte (lokale serwujące napoje alkoholowe lub bezalkoholowe);

 • Kantyny w klubach sportowych zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i amatorów zostają zamknięte;

 • Amatorskie kluby sportowe nie mogą wpuszczać widzów do pomieszczeń krytych;

 • Sale imprezowe zostają zamknięte;

 • W miejscach publicznych w regionie stołecznym zabronione jest spożywanie alkoholu.


 

Od czwartku 8 października zostaną również przedłużone o jeden miesiąc następujące środki bezpieczeństwa:

 • Księgarnie posiadające salon gier oraz wszystkie inne sklepy sprzedające napoje lub żywność (nawet jeśli jest to działalność poboczna) zostają zamknięte o godz. 22.00 (jak ma to już miejsce w przypadku sklepów nocnych);

 • Nie wolno spożywać żywności na rynkach i placach;

 • Stosowanie się do nowych środków bezpieczeństwa będzie kontrolowane i ściśle przestrzegane.

Covid 19: 6 października 2020

Rząd federalny oraz premierzy wspólnot Belgii zebrali się dziś, aby omówić sytuację epidemiologiczną COVID-19. Komitet Doradczy uznał, że sytuacja jest szczególnie poważna i dlatego postanowił zaostrzyć środki bezpieczeństwa. Komitet Doradczy powołał również komisarza do spraw COVID.


 

Zaostrzenie środków bezpieczeństwa

Obecny rozwój pandemii jest szczególnie niepokojący; wzrasta liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów. Aby uniknąć wprowadzenia ogólnego lockdown, Komitet Doradczy wprowadził szereg ograniczeń.


 

 • Bliskie kontakty: ograniczenie do maksymalnie 3 bliskich kontaktów w miesiącu. Bliski kontakt to kontakt w odległości mniejszej niż 1,5 metra bez maski ochronnej.

 • Prywatne spotkania w domu: maksymalnie 4 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości a jeśli nie jest to możliwe, zakładamy maskę ochronną.

 • Kawiarnie, stołówki i inne lokale serwujące napoje: maksymalnie 4 osoby mogą siedzieć przy jednym stoliku, z wyjątkiem rodzin mieszkających pod tym samym dachem.

 • Niezorganizowane zgromadzenia na wolnym powietrzu: maksymalnie 4 osoby, z wyjątkiem rodzin mieszkających pod tym samym dachem.

 • Godzina zamknięcia kawiarni, barów i pubów: godz. 23.00

 • Aby wszędzie zagwarantować przestrzeganie tych środków bezpieczeństwa, zostaną podjęte dodatkowe wysiłki mające na celu podniesienie świadomości i egzekwowanie przepisów.

 • Praca zdalna jest wysoce zalecana, nawet przez kilka dni w tygodniu.

31/08/2020

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły?

 

Od 1 września wszyscy uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich będą mogli iść do szkoły. W szkołach obowiązuje “kod żółty”, zgodnie z postanowieniem wspólnot Belgii.

 

Dla przypomnienia: kod żółty odnosi się do sytuacji, w której wirus jest nadal aktywny, ale rozprzestrzenianie się wirusa jest pod kontrolą. System ten pozwala na normalny 5-dniowy tydzień w szkole, pod warunkiem że zostaną zachowane pewne zasady bezpieczeństwa, takie jak obowiązek noszenia masek ochronnych przez uczniów powyżej 12 roku życia i przez nauczycieli oraz zawieszenie niektórych zajęć pozalekcyjnych w szkole średniej.

Ponadto w razie wystąpienia ogniska epidemicznego w danej gminie, uprawniony minister edukacji zmienia obowiązujący “kod żółty na “kod pomarańczowy”. Oznacza to zmiany dla uczniów szkół średnich (klas 3 – 6), którzy co drugi tydzień będą chodzić do szkoły a tydzień uczyć się w domu. Rodzice, uczniowie i nauczyciele zostaną wtedy odpowiednio poinformowani przez szkoły.

 

Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, ponieważ rok szkolny rozpoczyna się tam później, nadal trwają konsultacje mające na celu ustalenie zasad, jakie będą obowiązywać na uczelniach.

 

Czy rodzic może nie posłać dziecka do szkoły?

Nie, dziecko musi iść do szkoły, chyba że ma się uzasadniony powód: na przykład, dziecko musi być poddane kwarantannie, dziecko jest przez długi czas chore i/lub należy do grupy podwyższonego ryzyka.

 

Dzieci, które nie chodzą do szkoły bez ważnej przyczyny, są rejestrowane przez szkołę z kodem nieobecności nieusprawiedliwionej. Twoje dziecko jest wtedy zwyczajnie na wagarach. Wtedy szkoła skontaktuje się z tobą, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie. Ważne jest, aby z dzieckiem rozmawiać o jego ewantualnych obawach. CLB może w tym przypadku służyć radą i pomocą. Jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana, może to doprowadzić po pewnym czasie do utraty zasiłku na dziecko.

27/08/2020
Pakiet wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych/zasiłków rodzinnych na dzieci w okresie epidemii koronawirusa

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej utratą dochodu w związku z epidemią, mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 120 euro w ramach świadczeń rodzinnych/zasiłków rodzinnych na dzieci.


 

Komu przysługuje zasiłek COVID-19?

Dodatek przysługuje rodzinom, które spełniają poniższe 3 warunki:

1. rodziny z dziećmi, na które otrzymują one świadczenia rodzinne,

2. rodziny, w których z powodu epidemii w marcu, kwietniu, maju lub czerwcu dochód obniżył się o co najmniej 10% w porównaniu z dochodem w styczniu lub lutym 2020 r,

3. jeśli dochód miesięczny rodziny nie przekracza progu 2 213,30 euro brutto.


 

Ile wynosi zasiłek COVID-19?

Na każde dziecko w rodzinie uprawnionej do pobierania świadczeń rodzinnych otrzymasz kwotę w wysokości 120 euro. Tę kwotę otrzymasz w trzech ratach wynoszących po 40 euro.

Zasiłek COVID-19 nie jest przyznawany automatycznie lecz po zgłoszeniu wniosku.


 

Jak należy ubiegać się o przyznanie zasiłku?

Należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku do swojego funduszu świadczeń rodzinnych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2020 r.
Dane kontaktowe funduszy świadczeń rodzinnych:


 

Infino, 078 15 12 30, vlaanderen@info.be

Parentia, 02 549 72 19, vlaanderen@parentia.be

MyFamily, 03 221 08 11, info@myfamily.be

FONS, 078 79 00 07, welkom@fons.be

KidsLife, 050 47 42 99, vlaanderen@kidslife.be

27/08/2020

Złagodzenie przepisów o epidemii w prowincji Antwerpia


 

Od czwartku 27 sierpnia zostały zniesione restrykcje obowiązujące w prowincji Antwerpia.

 

To znaczy, że:

1. Noszenie maski ochronnej w miejscach publicznych nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem zatłoczonych miejsc, środków transportu publicznego i sklepów.

2. Jednak zawsze musisz mieć maskę ochronną przy sobie.

3. Godzina policyjna została zniesiona.

 

Od dnia 27 sierpnia w prowincji Antwerpia obowiązują zatem takie same środki ostrożności jak w pozostałych częściach Belgii.

21/08/2020

W dniu 20 sierpnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiła, że od dnia 1 września do końca września będą wciąż obowiązywały  następujące środki ostrożności:

 • Tzw. bańka społeczna składa się nadal ze stałych 5 osób. Chodzi o 5 bliskich osób przypadających na całe gospodarstwo domowe. Możliwość spotkań z innych członkami rodziny i przyjaciół istnieje, jeżeli przez cały czas zostanie zachowana bezpieczna odległość 1,5 m. Podczas jednego spotkania maksymalna liczba osób nie może przekroczyć 10.

 • W spotkaniu po pogrzebie czyli tzw. stypie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

 • Zakupy można znowu robić we dwoje i bez limitu czasowego. Jednak właściciele sklepów mogą samodzielnie podjąć decyzję o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa, aby w ten sposób ograniczyć powstawanie kolejek.

 • Pary niebędące w związku małżeńskim, ale będące w trwałym związku, mogą się od 1 września ponownie odwiedzać. Obowiązują ich jednak te same środki ostrożności, jakie obowiązują innych podróżnych, tzn. obowiązkowy test na obecność koronawirusa, kwarantanna w zależności od koloru strefy ryzyka.

 • Imprezy masowe mogą być znowu organizowane z udziałem maksymalnie 200 osób w pomieszczeniach zamkniętych i 400 osób na wolnym powietrzu, zgodnie z obowiązującymi zasadami i protokołami bezpieczeństwa. Profesjonalni organizatorzy, jeśli chodzi o infrastrukturę stacjonarną, mogą wystąpić z wnioskiem o odstępstwo od obowiązujących przepisów do burmistrza, który w tym względzie powinien zasięgnąć opinii właściwego ministra.

 • Należy zawsze mieć przy sobie maskę ochronną i zakładać ją w razie  wzmożonego ruchu.

 

- Strefy ryzyka i ich oznaczenia oraz związane z nimi zasady bezpieczeństwa w podróży zostają zachowane. Osoby przyjeżdżające lub wracające do naszego kraju, muszę wypełnić formularz lokalizatora pasażerów (PLF). W przypadku powrotu z czerwonej strefy należy poddać się obowiązkowemu badaniu na obecność koronawirusa i kwarantannie. W przypadku powrotu z pomarańczowej strefy zaleca się przeprowadzenie testu i kwarantanny.

19/08/2020

Kara grzywny w wysokości do 4.000 euro dla osób, które nie poddadzą się badaniu po powrocie z “czerwonej strefy”

Osoby, które po powrocie z zagranicy z tzw. obszaru ryzyka (czerwonej strefy) nie poddadzą się obowiązkowemu testowi na obecność koronawirusa, podlegają karze grzywny w wysokości do 4 000 euro. Zostało to potwierdzone przez rzecznika ministra Philippe'a De Backera.

 

Każda osoba powracająca z tzw. obszaru ryzyka (czerwonej strefy) musi poddać się badaniu i przynajmniej 9-dniowej kwarantannie. W przypadku powrotu z “pomarańczowej strefy” zdecydowanie zaleca się izolację domową. Dla wielu osób jest to trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Chociaż jest to obowiązkowe, tylko jeden na dwóch Belgów wracających z “czerwonej strefy” poddaje się badaniu. Pozostali wypełniają formularz, ale nie przechodzą wymaganego testu.

 

Właśnie zawarto porozumienie z regionami w sprawie wprowadzenia tej samej zasady dla turystów, jaka wcześniej obowiązywała w przypadku kontaktów z osobami należącymi do grupy wysokiego ryzyka.  Są to osoby, które od dłuższego czasu pozostają w bliskim kontakcie z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem. Według znowelizowanej ustawy w przypadku kontaktów z osobami należącymi do grupy wysokiego ryzyka należy poddać się obowiązkowemu badaniu na obecność koronawirusa i kwarantannie. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi kara grzywny w wysokości od 208 do 4.000 euro, a nawet kara pozbawienia wolności od 8 dni do 6 miesięcy.

Środki ostrożności obowiązujące w Hasselt podjęte przez radę miasta

Rada Miasta Hasselt ogłosiła pakiet działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas zakupów w centrum miasta. Na ulicach zostały umieszczone komunikaty dotyczące zasad bezpieczeństwa. Centrum miasta jest strefą wolną od samochodów. Dostępna jest również transmisja online (live streaming) z centrum miasta...  
Oto kilka niezbędnych wskazówek:

1. Sprawdź transmisje online z centrum miasta na stronie https://www.hasselt.be/nl/planjebezoek. W ten sposób możesz zweryfikować aktualną sytuację w centrum miasta.

2. Jedziesz rowerem?  Ponieważ wytyczne rządu federalnego wymagają oddzielnych ścieżek dla rowerzystów i dla pieszych, prosimy o zaparkowanie roweru przy wjeździe do centrum miasta. Nie wolno jeździć rowerem po ulicach handlowych.

3. Jedziesz samochodem? Centrum jest strefą wolną od samochodów. Automatyczne słupki drogowe blokują wjazd od poniedziałku do soboty od godziny 11.00 do godziny 6.00 rano. Sprawdź nasze wskazówki dotyczące parkowania na vlotnaarhasselt.be

4. Zachowaj odległość 1,5 metra.

5. Rób zakupy w pojedynkę (lub w towarzystwie osoby nieletniej z którą mieszkasz pod jednym dachem), wizyta w sklepie trwa maksymalnie 30 minut.

6. Noszenie masek ochronnych jest obowiązkowe m.in. w centrum miasta. Poruszaj sie zgodnie z oznaczeniami.  Sprawdź wszystkie miejsca, w których obowiązkowe jest noszenie maski ochronnej.

Postępuj zgodnie z wytycznymi zarówno w centrum miasta jak i w sklepach. Poruszaj się zgodnie z oznaczeniami na drogach, jeśli są one zapewnione. Przy wzmożonym ruchu zaczekaj cierpliwie na swoją kolej.

7. Dbaj o prawidłową higienę rąk, zwłaszcza po kaszlu, kichaniu i wycieraniu nosa i/lub po skorzystaniu z toalety. Również jeżeli chodzi o picie, jedzenie lub palenie.

8. Korzystaj jak najczęściej z usług internetowych sklepów. Przydatną listę sklepów znajdziesz na shopinhasselt.be

  Internationaal Comité vzw

  011 29 09 17

  info@icvzw.be

  Contact

  Heb je een vraag?