top of page
Zoeken
  • koen772

Terug naar school, hoe zal het verlopen?


Alle leerlingen zullen vanaf 1 september dus weer naar school kunnen gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de "code geel" die door de gemeenschappen is bepaald. Ter herinnering: de code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog steeds actief is, maar wel onder controle is. Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.

Naast dit gemeenschappelijke systeem zullen de ministers van Onderwijs in gemeenten waar besmettingspieken worden waargenomen, overstappen op kleurcode oranje. Deze kleurcode impliceert aanpassingen, zoals een verminderd aantal schooldagen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ouders, kinderen en leerkrachten zullen door de scholen op de hoogte worden gebracht.

Op het niveau van het hoger onderwijs vindt, aangezien het schooljaar daar later begint, nog steeds overleg plaats om de regels die op de studentencampussen zullen gelden te harmoniseren.


Mag je je kind thuishouden?

Neen, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt: bijvoorbeeld je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek en/of behoort tot de risicogroep.

Kinderen die zonder gegronde reden thuis worden gehouden, worden door de school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden. Je kind wordt dan als spijbelaar beschouwd. De school zal met jou in gesprek gaan om samen een oplossing te zoeken. Het is belangrijk dat je kind kan praten over eventuele angstgevoelens. Het CLB kan je kind hierbij helpen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de kinderbijslag (Groeipakket) op termijn teruggevorderd worden.

18 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page